Press


vytrácení versus vyjevování

Motiv vstupování a odcházení, překračování a přecházení, protože překročení prahu domu naznačuje opuštění jednoho prostoru (svět domova) a vstoupení do prostoru dalšího (svět venku).
Předpoklad existencí obou světů je vyjádřen pohybem padacího mostu. Propojení domovským prahem.
Pro diváka jde o práh mezi jeho světem a světem filmu, pro film jde o práh mezi skutečností a mýtem.
Práh vždy míří dvěma směry, jelikož současně věci propojuje i odděluje.
Hranice může být překročena, rozdělení prostoru známého a neznámého.

„...obrazy bdí.“ (Gaston Bachelard, Poetika prostoru)
 

Divák se ocitá mezi dvěma póly - mezi projekcí a identifikací (rozpoznávání).

V dobách laterny magiky v 60. letech 19.století se fantasmagorické projekce promítaly na kouřových plátnech. Materializace vzduchu.
Zástěna skrývá a chrání (draperie, opona, plášť) ale také rozevírá a odráží.

Polopropustná membrána, kterou něco prochází, ale taky zabraňuje vstupu může být sítkem i filtrem.
Skrze drapérii překračujeme hranici a vstupujeme do jiného světa, do světa mýtu.