Ocenenia
Kryštálový glóbus
za najlepší film v hlavnej súťaži

MFF Karlovy Vary 2017

Český lev
za najlepšiu hudbu pre
Irenu a Vojtěcha Havlových

Cena českej filmovej kritiky
za najlepšiu réžiu pre Václava Kadrnku

Slnko v sieti
za najlepšie kostýmy pre
Katarínu Štrbovú Bielikovú