Kontakty
Producent
Sirius Films s.r.o.
Nový Svět 85/19
118 00 Praha - Hradčany
Česká republika
E-mail: info@vaclavkadrnka.com
www.siriusfilms.cz
  Koproducent SR
ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
E-mail: artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
  Distribútor SR
Asociácia slovenských
filmových klubov /ASFK/

Brnianska 33
811 04 Bratislava
E-mail: asfk@asfk.sk
www.asfk.sk