Rád odkrývam nové životy, iné životy a zamýšľam sa nad ich zmyslom a hľadám ich hodnotu. Inšpiráciou k filmu je príbeh dievčaťa, ktoré som stretol. Bolo ešte dieťaťom a zrútil sa jej celý svet. Mladé dievča ešte neprestalo byť dieťaťom a stratilo všetko, čo mala rada, čo patrí k detstvu, diskotéky, detské sny aj svoju prvú lásku. Začína žiť život, na ktorý nebola pripravená… Chcel som uvidieť jej život taký, aký je..., žiť jej život s jej malým tajomstvom..., v plnej jednoduchosti a obyčajnosti... Chcel som byť blízko pri nej.