Distribútor SR

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/
Brnianska 33
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 54652018, +421 2 54652019
Fax: +421 2 54652017
E-mail: asfk@asfk.sk
www.asfk.sk
Producent

ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198, +421 905 261 949
E-mail: artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
Koproducent

Negativ s.r.o.
Ostrovní 30
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 224 933 755
Fax: +420 224 933 472
E-mail: office@negativ.cz
www.negativ.cz
Koproducent

Česká televize
Kreativní producentská skupina Kamily Zlatuškové
Běhounská 18
658 88 Brno
Česká republika
www.ceskatelevize.cz