Slovo režiséraFilm Sucho zkoumá proměny mezilidských vztahů na pozadí klimatické změny. Stejné otázky, jimiž se zabývá lidstvo v kontextu celé planety, zde řeší malá vesnická komunita na úrovni místa, které obývá. Otázka přijmutí zodpovědnosti za krajinu je propojena s tématem přijmutí zodpovědnosti za mezilidské vztahy. Destrukce krajiny s sebou nese zkázu mezilidských vztahů, a platí to i naopak. Krajina se stává další postavou příběhu nejen tím, že se v ní všechno odehrává, ale tím, co se děje s ní. Stav sucha představuje existenciální vertikálu, jež staví životní postoje postav před základní otázku bytí a nebytí.