Kontakty
Producent:
Negativ s.r.o.
Ostrovní 30
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel: +420 224 933 755
Fax: +420 224 933 472
E-mail: office@negativ.cz
www.negativ.cz
  Koproducent:
ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198
+421 905 261 949
E-mail: artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
  Distribútor SR:
Asociácia slovenských
filmových klubov / ASFK/

Grösslingová 43
811 09 Staré Mesto Bratislava
Tel.: +421 2 546 520 17
E-mail: asfk@asfk.sk
www.asfk.sk