Ocenenia
Zvláštne uznanie študentskej poroty
súťaže dokumentárnych filmov

Finále Plzeň 2014

Cena za najlepšie využitie archívov
v dokumentárnom filme

Focal International Awards, Londýn 2014

Cena primátora mesta Piešťany
8. MFF Cinematik Piešťany 2013

Cena divákov
16. MFDF Jihlava 2012

Cena pre mladého tvorcu v kategórii
audiovizuálna tvorba, TV a film
- Adam Oľha

Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2013