Kontakty
Distribútor SR
ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH
FILMOVÝCH KLUBOV /ASFK/

Brnianska 33
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 54652018
Fax: +421 2 54652017
asfk@asfk.sk
www.asfk.sk
  Producent
EVOLUTION FILMS s.r.o.

Senovážné náměstí 10a
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel. / Fax: +420 222 240 770
ef@evolutionfilms.cz
www.evolutionfilms.cz
  Producent
FAMU

Smetanovo nábřeží 2
116 65  Praha 1
Česká republika
Tel: +420 234 244 311
Fax: +420 234 244 363
famu@famu.cz
www.famu.cz
  Producent
ARTILERIA, s.r.o.

Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198
+421 905 261 949
artileria@artleria.sk
www.artileria.sk