Slovo režiséraZaujíma ma téma bežného človeka, človeka milión, ktorý sa svojou nevedomou čiastočkou podieľa na masovej xenofóbnej duši, keď je s následkami nenávisti konfrontovný natvrdo cez udalosti v najbližšej rodine. Zdá sa mi, že je len tenká hranica medzi príslušnosťu k svojim, k tým našim, k takým ako som ja sám na strane jednej a rozbitým nosom zo strany od tých istých, keď s nimi prestanem ladiť. Chcem sa pokúsiť zobraziť zlo a chyby, ktoré k nemu môžu viesť v našej vratkej existencii.