Ocenenia
Cena za mužský herecký výkon -
Milan Ondrík

MFF Karlovy Vary 2019

Zvláštne uznanie
Ekumenickej poroty

MFF Karlovy Vary 2019

Cena mladej poroty za najlepší
herecký výkon - František Beleš

Dunav Film Fest, Srbsko, 2019

Grand Prix
Almaty Film Festival
Kazachstan 2019

Grand Prix
Batoumi International Art House
Film Festival, Gruzínsko 2019

Grand Prix - Zlatý anjel
MFF Tofifest, Poľsko 2019

Rainbow Spike - Zvláštne uznanie
MFF Valladolid - Seminci,
Španielsko 2019

Cena za najlepší film -
Súťaž filmov pre mladých

Cottbus FF, Nemecko 2019

Strieborný atlas –
Cena za najlepšiu réžiu

Arras FF, Francúzsko 2019

Cena CEI
Trieste FF, Taliansko 2020

Cena Trilobit
Český filmový a televízny zväz 2020

Grand Prix
Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020

Najlepší hraný film -
súťažná sekcia FIK

Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020

Najlepší herecký výkon vo
vedľajšej úlohe - Zuzana Konečná

Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020