Ocenenia
Cena za mužský herecký výkon -
Milan Ondrík

MFF Karlovy Vary 2019

Zvláštne uznanie
Ekumenickej poroty

MFF Karlovy Vary 2019

Cena mladej poroty za najlepší
herecký výkon - František Beleš

Dunav Film Fest, Srbsko, 2019

Grand Prix
Almaty Film Festival
Kazachstan 2019

Grand Prix
Batoumi International Art House
Film Festival, Gruzínsko 2019

Grand Prix - Zlatý anjel
MFF Tofifest, Poľsko 2019

Rainbow Spike - Zvláštne uznanie
MFF Valladolid - Seminci,
Španielsko 2019

Cena za najlepší film -
Súťaž filmov pre mladých

Cottbus FF, Nemecko 2019

Strieborný atlas –
Cena za najlepšiu réžiu

Arras FF, Francúzsko 2019

Cena CEI
Trieste FF, Taliansko 2020

Cena Trilobit
Český filmový a televízny zväz 2020

Grand Prix
Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020

Najlepší hraný film -
súťažná sekcia FIK

Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020

Najlepší herecký výkon vo
vedľajšej úlohe -
Zuzana Konečná

Zinegoak LGBT FF, Bilbao 2020

Zvláštne uznanie poroty
Heimatfilmfestival Freistadt,

Rakúsko 2020

Slnko v sieti -
najlepší hraný film

Národná filmová cena 2020

Slnko v sieti -
najlepší mužský herecký výkon
- Milan Ondrík

Národná filmová cena 2020

Slnko v sieti -
najlepší ženský herecký výkon
- Zuzana Konečná

Národná filmová cena 2020

Slnko v sieti - najlepšia réžia
- Marko Škop

Národná filmová cena 2020

Slnko v sieti - najlepší scenár
- Marko Škop

Národná filmová cena 2020

IGRIC – cena za mužský
herecký výkon
- Milan Ondrík

Slovenské audiovizuálne ceny 2020

IGRIC - tvrorivá prémia
za ženský herecký výkon
- Zuzana Konečná

Slovenské audiovizuálne ceny 2020

IGRIC - tvrorivá prémia za réžiu
- Marko Škop

Slovenské audiovizuálne ceny 2020

Najlepší slovenský hraný film
Cena slovenskej filmovej kritiky 2020

Cena divákov – Najlepší hraný film
Fire!! LGBT Film Festival
Barcelona 2020

Cena za mužský herecký výkon
- Milan Ondrík & František Beleš

Neisse Filmfestival, Nemecko 2020

Zlatý ledňáček - Najlepší hraný film
Festival Finále Plzeň 2020

Cena TRE CASTELLI - Najlepší film
v súťaži pre mladých

Castellinaria IYFF, Švajčiarsko 2020