Ocenenia
Cena za mužský herecký výkon -
Milan Ondrík

MFF Karlovy Vary 2019

Zvláštne uznanie
Ekumenickej poroty

MFF Karlovy Vary 2019

Cena mladej poroty za najlepší
herecký výkon - František Beleš

Dunav Film Fest, Srbsko, 2019

Grand Prix
Almaty Film Festival
Kazachstan 2019

Grand Prix
Batoumi International Art House
Film Festival, Gruzínsko 2019