O filme
autor: Petr Kubica
(Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava)

Dokumentárna inscenácia je poctou solitérnemu režisérovi Elovi Havettovi (1938 – 1975), autorovi iba dvoch celovečerných filmov (Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné), ktoré ale patria k vrcholom slovenskej kinematografie. Vo svojej dobe priniesli hravosť a spontánnosť, na ktoré autori dokumentu nadväzujú happeningom, v ktorom po ceste na Havettov hrob hľadajú jeho odkaz.

Poetiku jeho diela necháva režisérska dvojica vstúpiť do svojho konceptu, autori citujú z jeho filmov, no predovšetkým chcú zámerným inscenovaním jednotlivých epizód stredometrážnej snímky nadviazať na Havettovo autorské gesto estetiky hravosti, ktoré určilo jeho dielo i život.

Všetky veci vo filme sa stávajú filmovou postavou, Elom Havettom. Dielko hravé a rozmarné, viacznačnejšie, než sa na prvý pohľad môže zdať. Základom sú príbehy, ktoré sa režisérovi skutočne stali, ale rozprávaním sa premenili v rovnaký inšpiračný zdroj ako jeho filmy. Dvojaký druh mýtu tak inscenuje osobnosť, pretože Havetta sa nielen spomína, ale je skutočne inscenovaný ďalším filmom,
ktorý v skladbe z ornamentov udržuje v rovnováhe autorskú intuíciu, kolísajúcu medzi symbolom a jeho vysvetlením.

Postava filmu je akousi medzi-bytosťou, konceptuálne realizovaným objektom, ktorý je odrazom idey v tomto objekte. Snímka chce oslobodiť význam života-diela umelca od jeho pozitivistického portrétu, vzdáva sa jeho
konvencií a prostredníctvom hry a metafory sa usiluje o intuitívnu kresbu a dramatickú vierohodnosť. Znovu stvorená filmová postava Ela Havettu je emocionálne podmienená kolektívnou pamäťou, predovšetkým je ale vnútornou projekciou, individuálnou skúsenosťou režisérov najmladšej generácie, ich ironickým a krehkým vyznaním.