Palo Macho pracuje s tabuľovým sklom, s jeho tvarovaním a deformáciou za tepla, ktorá mu umožňuje vytvárať obojstranné maľby – reliéfy, obrazy – objekty. Je možné okolo nich chodiť, dívať sa na ne z obidvoch strán, pričom každá strana sprostredkuje inú podobu maliarskeho diela. Závisí nielen od stupňa a druhu pigmentovania, podmaľovania, matovania vnútra a povrchu, ale aj od transparentnosti, pohlcovania a vyžarovania svetla farbami, ako aj od vonkajších svetelných reflexov meniacich reliéf obrazu. Macho dômyselne narába s transparentnými i krycími farbami, využíva kovy, listre, mat i lesk, predelenie tabule na priehľadnú a nepriehľadnú časť. Skutočnosť, že pri tavení spája niekoľko vrstiev maliarsky spracovaného skla dotvoreného jednoduchou linkovou kresbou, vo vnútri i na povrchu,  dáva jeho obrazom – objektom reliéfnosť, hĺbku, ilúziu vytvorenia vnútorného priestoru, ktorý je  vlastne skutočný.

z textu Kataríny Bajcurovej