Kontakty
Delegovaný producent
Studio dim
Ilica 159
10000 Zagreb Croatia
Tel: + 385 1 3906277
dim@dim.hr
www.dim.hr
  Koproducent SR
ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198
+421 905 261 949
artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
  Distribútor SR
Continental film, s.r.o.
Výhonská ulica č. 1, Budova
Drevony
P.O.BOX 48
830 05 Bratislava – Rača
cofilm@cofilm.sk
www.cofilm.sk