Kontakty
Producent:
PomPom Film
Ivana Kukuljevića 5
10000 Zagreb, Chorvátsko
marina@pompomfilm.hr
www.pompomfilm.hr
  Koproducent:
ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
  Distribútor SR:
Asociácia slovenských
filmových klubov / ASFK/

Grösslingová 43
811 09 Staré Mesto Bratislava
Tel.: +421 2 546 520 17
+421 2 54652019
Fax: +421 2 54652017
asfk@asfk.sk
www.asfk.sk