Ocenenia

Cena pre slovenský dokumentárny film
9. MFDF Jeden Svet Bratislava 2008