Ocenenia

Cena divákov
41. MFF Karlovy Vary 2006

Zvláštne uznanie poroty
41. MFF Karlovy Vary 2006

Holubica za talent
49. Dok-Leipzig 2006

Hlavná cena
Ekofilm Český Krumlov 2006

Euro Media Award
Viedeň 2006

Cena Klubu filmovej kultúry
36. LFF Lagów 2006

Cena Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny

33. Ekotopfilm Bratislava 2006

Cena riaditeľa festivalu
14. Etnofilm Čadca 2006

Filmová udalosť roka
Kinema film roka 2006

Slnko v sieti
Národná filmová cena za najlepší
dokumentárny film 2006-2007

Igric
za najlepší dokumentárny film roka 2007

Cena Ruda Slobodu
za najvýraznejší tvorivý počin v audiovízii.
Spoločnosť autorov LITA 2007

2. cena
9. Medzinárodné dni dokumentárneho filmu
Križovatky Európy, Lublin 2008