O filme
Sedem zastavení vo filme vypĺňajú portréty siedmich žien - mladej buričky, aktívnej umelkyne, závislej hráčky, vytrvalej tanečníčky, odovzdanej matky, alternatívnej veriacej a osamelej stareny. Ich prechádzanie životom sa pretína v priestore železničnej stanice podobne ako v nej prúdiace vlaky, aby sa ôsme zastavenie na tomto mieste stalo nečakanou oslavou radosti z pohybu.
Čakáreň sa obracia chrbtom k žánrovým a druhovým rozdeleniam. Nad to stavia vzťah k postavám, túžbu priblížiť sa a dotknúť ich ozajstnosti.